Mój słownik

W słowniku zawarte są terminy, skróty i pojęcia związane z zastosowaniami informatyki w logistyce. Jest to mój autorski słownik, w którym występują określenia zjawisk niespotykane w innych słownikach. Pojęcia zdefiniowane w niniejszym słowniku zostały sformułowane na bazie kilkunastoletniej wiedzy, którą pogłębiałem realizując projekty konsultingowo-wdrożeniowe w Instytucie Logistyki i Magazynowania na rzecz przedsiębiorstw - klientów Instytutu. 

 

Zdefiniowałem niektóre pojęcia tak, aby były zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika magazynu, w którym stosowane są kody kreskowe. Dlatego też można odnieść wrażenie, że definicje te nie zawsze są zgodne z literaturowym ich znaczeniem.

 

Ten permisywizm pojęciowy pozwala mi jednak na formułowanie określeń związanych z magazynowaniem na poziomie operacyjnym w sposób maksymalnie przystępny dla przeciętnego użytkownika systemu wykorzystującego kody kreskowe w magazynie.

Oczywistym jest fakt, że niektóre z zamieszczonych pojęć mogą się pokrywać z ogólnie dostępnymi.

ADC - Automatic Data Capture

Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych, pojęcie mocno związane z magazynowaniem, obejmujące automatyczne identyfikowanie danych, na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych i ich przekazywanie do systemu informatycznego celem dalszego przetwarzania, ADC wydatnie wspomaga funkcjonowanie systemu WMS.